Gebruik van persoonsgegevens

mark@ing verzamelt persoonsgegevens van een gebruiker wanneer de desbetreffende gebruiker deze persoonsgegevens via de website www.markating.nl heeft geregistreerd, dan wel invoert.

mark@ing gebruikt deze persoonsgegevens voor het verzenden van nieuwsbrieven. De gegevens die door mark@ing worden verwerkt, zijn voor aanmelding voor de nieuwsbrieven: naam van de organisatie, naam van de contactpersoon en e-mailadres.

Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

De gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet ‘bescherming persoonsgegevens’.

Indien de gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de gebruiker mark@ing bereiken op info@markating.nl.

Bewaartermijn

Wanneer een gebruiker zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, bewaart mark@ing de persoonsgegevens gedurende de termijn waarin een gebruiker zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Daarnaast zal mark@ing de persoonsgegevens bewaren voor de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij mark@ing op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Links op de website

Op onze website www.markating.nl zijn ook links opgenomen naar website(s), welke toebehoren aan derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt mark@ing geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.